Šuplík

Tady jsou věci, které vznikly, leč nenašly zatím uplatnění v praxi.

Executive by SJL

Co tu najdete

Ne vše, co člověk vytvoří najde vždy uplatnění. O školních pracech to platí dvojnásob. Měl-li jsem však možnost, vybíral jsem si témata a jejich zpracování volil tak, aby se případně použít daly.

Vyberte ze seznamu vpravo